תקנון המכללה

תקנון מכללת השרון – אתר לקורסים און ליין

השימוש באתר און ליין של מכללת השרון (להלן האתר) כפוף לאישורים והסכמת מצד מכללת השרון (להלן המכללה) ולאחר שהמשתמש הבין את תנאי השימוש וההתחברות לאתר.

המשתמש יוכל להשתמש באתר ובתכניו לאחר תשלום בהתאם למחירון המכללה ולאחר שחתם על טופס רישום דיגיטלי . ידוע למשתמש שלא יוכל להעביר הלאה מתכני האתר ו/או להעתיק חומרים ללא אישור המכללה וכי כל החומרים מוגנים בזכויות יוצרים.

כל האמור בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.

ידוע למשתמש כי פרטיו נמצאים במערכת ונכונים כפי שמסר בהצהרתו בעת הרישום למערכת .

פניות למכללה יבוצעו באמצעות מייל לכתובת office@hasharon-college.co.il

תקנון ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים בקורס און ליין מכללת השרון

תקנון ביטול הרשמה/ הפסקת לימודים בקורס און ליין מכללת השרון

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

הרישום לקורס און-ליין יתבצע לאחר קבלת והבנת פרטי הקורס ע”י הנרשם ולאחר חתימה על טופס “רישום ללימודים” אשר ישלח בהודעה אלקטרונית ויחתם ע”י המשתמש.

במקרה של בקשת ביטול אשר תשלח עד לשלב של קבלת אמצעי לחיבור למערכת (שם משתמש וסיסמא) ו/או חומרי הקורס דמי הביטול יהיו בסך של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ הנמוך מבינם.

במקרה של בקשת ביטול אשר תשלח לאחר השלב של קבלת אמצעי לחיבור למערכת (שם משתמש וסיסמא) ו/או חומרי הקורס לא יתקבל החזר כספי כלל . הקורס מוגד כ”קורס שמומש” .